ReadyPlanet.com
dot dot


รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา

 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียน รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา จากวัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย 🙏🙏
รางวัลและความภูมิใจ

นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปี 2562
The Heart of Giving
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Heart Of Giving ปีที่ 6
ชนะเลิศเหรียญทองเทควันโด้
รับโล่รางวัลโครงการสอบธรรมศึกษา
The Heart Of Giving ปีที่ 5
รางวัล O-NET เหรียญทองแดง
คนเก่งระดับประเทศ, ภาค และจังหวัด ปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน
Super S Award Season 3-Sing Speech Step
รับโล่ห์ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
SAT Swimming Championship 2017
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง)
คะแนนเต็ม National Test ปีการศึกษา 2559 article
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เพิ่มเติม)
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ยินดีกับน้องคาเวียร์และครอบครัว
เหรียญเงินการเต้นบัณฑิตพัฒนศิลป์
The Heart of Giving 2559
เจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ article
การแข่งขันว่ายน้ำรุ่นอายุ 7 ปี
PRE-GIFTED อันดับ 1 ของเขตสะพานสูง
รางวัล O-NET เหรียญเงิน
ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
เหริยญเงินจิตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัคพล ด่านตระกูล
รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ
รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถาม
ยินดีกับน้องแฮนน่าและครอบครัว
ยินดีกับน้องเต็งและครอบครัว
ยินดีกับน้องกล้วยหอมและครอบครัว
ยินดีกับน้องไดม่อนและครอบครัว
Pre-ประถม คะแนนรวมได้อันดับที่ 3 ของเขต
The Heart of Giving 2558 โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การแข่งขันว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การแข่งขันว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การแข่งขันว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ I LOVE DAD
การแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด
การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
การแข่งขันตอบคำถาม "Nanmeebooks Go Genius Champ"
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558
การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษา
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด สช.
พิธีมอบทุนการศึกษา
รับโล่และเกียรติบัตรของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ร่วมอภิปรายการจัดทำวารสารญี่ปุ่น
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย และการประกวดวาดภาพระบายสี
รับมอบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา
การมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ถ่ายทำ MV โฆษณา ครบรอบ 50 ปี สี TOA
งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6
รับเกียรติบัตร O-NET ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม
แข่งขัน Reading Contest
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกุลบุตร ชูพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภานรินทร์ ตันวัฒนา
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ article
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ article
การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน article
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ article
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
การแข่งขันเมโลเดียน article
การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย 2556 article
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.