ReadyPlanet.com
dot dotยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

More...


เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปี 2562

ได้รับได้รับมอบประกาศนียบัตรในความร่วมมือให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.อ่านหนังสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนภายในโรงเรียนรักการอ่าน

More...


The Heart of Giving

โล่เชิดชูเกียรติโครงการ The Heart of Giving เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ต่อเนื่องเป็นเวลา ปี จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

More...


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด 

More...


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์ ที่ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ The 10th Rangsit University Swimming Championships

More...


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

 เด็กหญิงเพชรฎาพร พัฒน์นันทหิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันณ.อาคาร ชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

More...


การประชุมแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562

21 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

More...


การอบรมและออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Coding

5 พฤศจิกายน 2562 การอบรมและออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน โดย ไทยคิดคอม ณ โรงเรียนศิริเพ็ญ

More...


EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด

8-9 ตุลาคม 2562 การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย: EF และทักษะการสร้างกระบวนการคิด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

More...


ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง

1 มิถุนายน 2562 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

More...


อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สมศ.

 1 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

More...


อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

22 เมษายน 2562 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

More...


เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

การใช้นิ้วมือกับระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความคิดที่ก้าวไกลในเรื่องของคณิตศาสตร์

More...


ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทสัมผัส อารมณ์ และความคิด กระตุ้นการทำงานของสมอง โดยการฝึกเด็กให้มีเป้าหมายในการฟังเพลง

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.