วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม 2566

โรงเรียนศิริเพ็ญจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดเดินแบบ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการเข้าฐานต่าง ๆ ดังนี้

ฐานที่ 1 มหัศจรรย์อัญชันเปลี่ยนร่าง
ฐานที่ 2 Art - Science in cuisine
ฐานที่ 3 การทดสอบแป้งในพืช
ฐานที่ 4 เขย่าข้าวเข้าครัว
ฐานที่ 5 มหัศจรรย์สตรอว์เบอร์รี่