งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

งานเกษตรแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนศิริเพ็ญ
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย มีสินค้าและอาหารจาก Project Based Learning มากมายให้ผู้ปกครองได้จับจ่ายใช้สอย ซึ่งเด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้และช่วยกันผลิตทุกขั้นตอน จนได้สินค้าที่มีคุณภาพ