October camp อนุบาล ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม

October camp ระดับอนุบาล
เด็กๆไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ทำกิจกรรมมากมายอย่างสนุกสนาน อาทิ
 
- ทำพิซซ่า
- เก็บไข่เป็ดมาทำไข่เค็ม
- ให้อาหารสัตว์
- ป้อมนมควาย
- นั่งรถไฟเยี่ยมชมรอบฟาร์ม