งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ ศาสนาพุทธและอิสลาม ประจำปี 2567

งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ ศาสนาพุทธและอิสลาม ประจำปี 2567

เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง