October camp ระดับประถมฯ ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มลุงอ้วน

October camp 2566 ระดับประถมฯ ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มลุงอ้วน

เด็ก ๆ ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มลุงอ้วน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้ทำกิจกรรม Adventures มากมายอย่างสนุกสนาน อาทิ

- ปีนผา

- โหนเชือก

พร้อมเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ