วันแม่แห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 

โรงเรียนศิริเพ็ญได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี และในเวลา 09.30 น. นายวรัญญู โทณะวณิก 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน และ ดร. สุวาทินี สลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ ได้ไปเข้าร่วมพิธีถวายพระพรที่สำนักงานเขตสะพานสูง 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์