ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566

ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566
 
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี เด็กๆได้ความรู้มากมายจากการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนและสนุกสนานมากเลยค่ะ