ReadyPlanet.com
dot dot


ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทสัมผัส อารมณ์ และความคิด เพราะเวลาเล่นดนตรีจะต้องอาศัยการทำงานประสานกันของประสาทสัมผัสต่างๆ (Sensory Synchronization) เช่น ใช้ตาในการอ่านโน้ต หูสำหรับได้ยินเสียง และผิวสัมผัสในการรับข้อมูลเพื่อส่งไปยังสมองบริเวณต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนหน้าเพื่อคิดและตัดสินใจว่าโน้ตที่เห็นนั้นคือโน้ตอะไร ต้องเล่นอย่างไร  เสียงที่ได้ยินคือเสียงที่ต้องการ หรือไม่ เล่นผิดหรือเปล่า โดยหลังจากคิดตัดสินใจแล้วก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังสมองส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อไป

  • ท่วงทำนองกระตุ้นการทำงานของสมอง 
    ดนตรีประกอบขึ้นจากองค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น ระดับเสียงสูง-ต่ำ ท่วงทำนอง (Melody) เสียงประสาน (Harmony) ความดัง-เบาของเสียง (Dynamic) เมื่อได้ยินเสียงดนตรีองค์ประกอบเหล่านี้จะกระตุ้นการทำงานของสมองในบริเวณที่แตกต่างกัน ทำให้สมองในบริเวณเหล่านั้นทำงานมากยิ่งขึ้น 
  • เปลี่ยนการฟังเพลงให้มีเป้าหมาย  พัฒนาทักษะสมอง EF 
    เปลี่ยนการฟังเพลงให้มีเป้าหมาย คือให้เด็กฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการฟัง เช่นในเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเล่นดนตรีให้เปลี่ยนรูปแบบการฟังจากที่นั่งฟังเพลงเรื่อยๆ ให้เป็นกิจกรรมหรือเกม เช่น ให้ตบมือตามจังหวะที่ได้ยิน เคลื่อนไหวไปตามจังหวะช้าเร็วของเพลง ซึ่งพ่อแม่สามารถดัดแปลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กได้

เพลงแต่ละเพลงมีช่วงที่เสียงเครื่องดนตรีเล่นอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งก็หยุดเงียบลง (เสียงเงียบ) แล้วก็เล่นอย่างต่อเนื่องไปอีก หรือเมื่อเริ่มต้นเพลงเป็นเสียงเบาแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงดังอย่างทันทีทันใด หรือเสียงค่อยๆ ดังขึ้น ค่อยๆ เบาลง เสียงที่ได้ยินแตกต่างกันเหล่านี้ช่วยฝึกทักษะพื้นฐาน EF ของผู้เล่นเป็นอย่างมาก 

EF (Executive Functions) คืออะไร
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ EF เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย

1.       Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน

2.       Inhibitory Control การยั้งคิด

3.       Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด

4.       Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ

5.       Emotional Control การควบคุมอารมณ์

6.       Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ

7.       Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง

8.       Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด

9.       Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.rakluke.com
บทความน่ารู้

เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข
วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น
ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน
เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก
วิธีทำให้ลูกอยากเรียนหนังสือ
ลูกผลการเรียนตก ทำยังไงดี
ฝึกเขียน...พัฒนาการสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เทคนิคการฝึกความจำให้ลูก
เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ
วัคซีน 2016 สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
สมุนไพรสำหรับเด็ก ยาจากธรรมชาติ
อาหารเรียกพลัง เมื่อลูกป่วย
การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมั่นใจ
สิ่งของที่เด็กมักชอบกลืนลงท้อง
เทคนิคเก่งเลขขั้นเทพ
ความคิดบวก ช่วยลูกปรับตัวง่าย
เสริมพลังสมองเด็ก
วิธีเลือกนม UHT ให้ลูกดื่มอย่างปลอดภัย
วิธีดูแลเมื่อลูกโตเป็นสาว
พฤติกรรมเด็กที่ควรแก้ไขก่อนจะติดเป็นนิสัย
เลี้ยงลูกยุค Ipad :อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อเด็ก
พ่อแม่ยุคใหม่สร้างลูก "ฉลาด" อย่างเดียวไม่พอ article
เด็กเรียนรู้อย่างไร ถึงยืนหยัดได้ในสังคมปัจจุบัน
เลี้ยงลูกฉลาดได้ แค่ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การสอนเด็กให้คิดเป็น
วิธีแก้ปัญหาเด็กโกหก ก่อนจะติดเป็นนิสัยCopyright © 2013 All Rights Reserved.