วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนศิริเพ็ญจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์