โรงเรียนแบบไหนเหมาะกับลูกของเรานะ …!!!

โรงเรียนแบบไหนเหมาะกับลูกของเรานะ …!!!

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ่งกังวลกับความปลอดภัยของลูกเป็นทวีคูณ โรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ‍‍‍คุณพ่อคุณแม่ควรดูเรื่องระบบการจัดการของโรงเรียน และหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะ เพื่อพิจารณาและเลือกให้เหมาะสมกับลูกของเรามากที่สุดค่ะ❤️

โรงเรียนศิริเพ็ญ เราสอนน้องๆ แบบ Learning with Inspiration คือให้เรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจ และเน้นสอนให้เด็กเป็น "คนดี" ก่อน "คนเก่ง" ปลูกฝังให้เด็กรู้จักมารยาท แบ่งปัน ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเลือกใช้หลักสูตรภาษาไทยเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) โดยมีจุดเด่นคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น จึงสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเปรียบเสมือนครอบครัว และมีกิจกรรม Outdoor เพื่อพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง เติบโตสมวัย