เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง โรงเรียนศิริเพ็ญ เข้ารับเงินช่วยเหลือ 2000

เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง โรงเรียนศิริเพ็ญ เข้ารับเงินช่วยเหลือ 2000

วันแรกสำหรับการเข้ามารับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามารับ สามารถเข้ามาได้ถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นี้นะคะ