เริ่มต้นวัยอนุบาลที่ดี เริ่มที่โรงเรียนศิริเพ็ญ

ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้กับน้องติมมี่ ศิษย์เก่าโรงเรียนศิริเพ็ญ…เรื่องราวดีๆ จากวัยอนุบาลสู่ความสำเร็จในวันนี้ 
จากการพูดคุยกับน้องติมมี่ ทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าการปลูกฝังพื้นฐานความคิดและมุมมองที่ดีควรเริ่มต้นที่วัยอนุบาล
โรงเรียนศิริเพ็ญขอเป็นกำลังใจให้น้องได้เดินตามความฝันและประสบการณ์สำเร็จในอนาคต