เคล็ดลับสร้างสมาธิให้ลูกง่ายๆ กับ 6 เทคนิคฝึกสมาธิ

เคล็ดลับสร้างสมาธิให้ลูกง่ายๆ กับ 6 เทคนิคฝึกสมาธิ
• งดให้โทรศัพท์มือถือ
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• ให้ลูกเล่นบอร์ดเกม
• กำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมาย
• ทำกิจกรรมซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน ในเวลาเดียวกัน
• ลดหรือจำกัดสิ่งรบกวน