วัยอนุบาล...กับหลักสูตรว่ายน้ำของโรงเรียนศิริเพ็ญ

วัยอนุบาล…วัยสำคัญต่อการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อพื้นฐานความทรงจำและจิตใจของน้องๆ ในวัยนี้ หลักสูตรการว่ายน้ำของโรงเรียนศิริเพ็ญ เราเน้นให้น้องมีความสนุก คุ้นเคยกับน้ำ สร้างความทรงจำที่ดีต่อการว่ายน้ำ และเน้นการสอนท่าพื้นฐานเป็นลำดับต้นๆ สระว่ายน้ำของเราเป็นระบบน้ำเกลือ ผสมคลอรีน ใช้ระบบน้ำล้นเป็นการหมุนเวียนผ่านเครื่องกรองน้ำจึงปลอดภัยและได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง