ชีวิตในโรงเรียน

เข้าแถวเคารพธงชาติ 

นักเรียนทุกระดับชั้นจะมาร่วมตัวกันที่สนามบาสเกตบอล เพื่อเข้าแถวตามระดับชั้นเรียน "โรงเรียนศิริเพ็ญ" เราคือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่กันแบบครอบครัว รุ่นพี่มีหน้าที่ช่วยเหลือคุณครูดูแลรุ่นน้อง พี่ๆจะช่วยจัดแถวน้องๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำร้องเพลงชาติพร้อมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และมีการออกกำลังกายยามเช้าทุกวันศุกร์เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อให้นักเรียนของเรามีสติ พร้อมสำหรับการเรียนรู้   

พบปะครูประจำชั้น & ความสุขในห้องเรียน

ห้องเรียนโรงเรียนศิริเพ็ญ มีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ในระดับชั้นอนุบาลจะมีคุณครูประจำชั้น 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน และในระดับประถมศึกษาจะมีคุณครูประจำชั้น 1 คนต่อ 1 ห้องเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง โดยทุกๆเช้าคุณครูประจำชั้นและนักเรียนจะมีชั่วโมง Home Room ประมาณ 30 นาทีก่อนเริ่มเรียน ให้เด็กๆและคุณครูได้พูดคุยสอบถามเรื่องราวของแต่ละวันอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างสายใยแห่งความรัก และยังมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเรียนแบบไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียว เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นต้น


อาหารกลางวันแสนอร่อย

โรงเรียนศิริเพ็ญได้รับรางวัลโภชนาการดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเราใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็กโดยคำนึงถึงสารอาหารที่ต้องครบ 5 หมู่ รวมถึงปริมาณที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละช่วงวัย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังคำนึงถึงหน้าตาและรสชาติที่ต้องคงความอร่อย เพื่อให้นักเรียนได้มีความสุขกับการรับประทานอาหารที่โรงเรียน


สนามเด็กเล่นปล่อยพลัง & Play Room

สนามเด็กเล่นถือเป็นศูนย์รวมของเด็ก ๆ เป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนศิริเพ็ญทุกระดับชั้นสามารถมีความสุข สนุกกับเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย โดยเรามีสนามเด็กเล่นถึง 2 สนาม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 1 สนาม และนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 สนาม เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน และสนามเด็กเล่นของเราปูพื้นด้วยหญ้าเทียมเพื่อช่วยลดแรงกระแทก นอกจากนี้ยังมีห้อง Play Room ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ผ่านการกระโดด การปีนผาจำลอง เป็นต้น

 

สระว่ายน้ำสะอาดร่มรื่น 

สระว่ายน้ำโรงเรียนศิริเพ็ญเป็นระบบน้ำเกลือ สะอาด ปลอดภัย และร่มรื่นด้วยบรรยากาศแมกไม้โดยรอบบริเวณ ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลงเล่นได้ในวิชาว่ายน้ำ โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ห้องสมุดคลังแห่งความรู้ 

ในเวลาว่างนักเรียนสามารถเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมหรือเข้าไปนั่งทำการบ้าน นั่งพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยภายในห้องสมุดของโรงเรียนศิริเพ็ญ มีหนังสือกว่า 500 เล่ม ซึ่งแบ่งตามความสนใจของเด็กแต่ละช่วงวัย ให้ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้อีกด้วย