กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

ต้อนรับเปิดเทอมด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ และแยกคณะสี
ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเน้นย้ำนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน