ReadyPlanet.com
dot dot


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

คงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่น ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มีความสุข ก้าวร้าว ก่อความเดือดร้อนให้สังคม ไม่สามารถพึ่งตัวเองและแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้หรอกนะครับ แต่เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุข

การปลูกฝังให้ลูกมีคุณสมบัติดีๆ ทั้งหลายเหล่านี้ติดตัวเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของลูก ซึ่งควรปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ ครับ  เพราะสมองของเด็กวัยนี้จะเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆ ที่พ่อแม่ปลูกฝังได้ง่าย

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก
เลี้ยงลูกเอง การที่พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอ แสดงออกให้ลูกรู้ว่ารัก ผ่านการพูด กอดหอม ชมเชยเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก เป็นคนมีคุณค่า และภูมิใจในตนเอง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ บรรยากาศที่ดีในครอบครัวจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัย เป็นคนอารมณ์ดี มีความสุขได้ง่าย ไม่ขี้หงุดหงิดหรือวิตกกังวล ต่างจากครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ
ยอมรับและรักในแบบที่ลูกเป็น เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นฐานอารมณ์ นิสัยใจคอ ความสามารถด้านต่างๆ การยอมรับและรักลูกในแบบที่ลูกเป็นนั้นสำคัญ พ่อแม่ไม่ควรเปรียบเทียบลูกระหว่างพี่น้องหรือเด็กคนอื่น
การอบรมอย่างเหมาะสม เลี้ยงดูอย่างมีกรอบกติกาไม่ตามใจเด็กเกินไป เช่น เด็กจะได้ของเล่นไม่เกินกี่ชิ้นต่อสัปดาห์ เวลาโมโหห้ามทำร้ายตนเองและผู้อื่น ไม่ทำลายข้าวของ ความรักที่ตามใจอย่างไร้ขอบเขตจะทำให้เด็กเอาแต่ใจ ทำอะไรไม่เป็น เพราะขาดการฝึกฝนอบรม

ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก

  • สามารถควบคุมตนเอง อดทนรอคอยได้ ตามพัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะมักงอแงเอาแต่ใจ ไม่รู้จักรั้งรอ หงุดหงิดโมโหง่าย หากพ่อแม่ตามใจหยิบยื่นทุกอย่างให้เวลาที่งอแง เด็กจะเอาแต่ใจแบบไร้ขอบเขต พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กรู้จักรอคอย และควบคุมอารมณ์ได้
  • เข้าใจกติกาสังคมและศีลธรรม เช่น เมื่อเด็กโกรธสามารถแสดงอารมณ์โกรธได้ แต่ไม่ควรแสดงออกด้วยการทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายข้าวของ เวลาอยากได้อะไรให้บอก แต่ห้ามแย่งของคนอื่น หรือหยิบโดยไม่ได้รับอนุญาต รู้จักแบ่งปันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น รู้จักแบ่งขนม หรือของเล่นให้เพื่อน
  • ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ พ่อแม่ควรปล่อยวางบ้าง และทำหน้าที่เป็นคนสอนให้เด็กฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง โดยไม่เข้าไปทำแทนทุกอย่าง จนเด็กทำอะไรไม่เป็น
  • ชมเชยเมื่อลูกทำดี เช่น เมื่อรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง และทำตามกรอบกติกาได้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ชอบ และเมื่อเด็กทำอะไรดีๆ ได้สำเร็จก็ควรชื่นชมให้เด็กรู้และภูมิใจว่าเขามีดี มีความสามารถ เด็กจะกล้าริเริ่มทำในสิ่งดีๆ ต่อไป
  • เมื่อลูกทำผิดพลาด ควรสอนว่าที่ถูกคืออะไร อธิบายด้วยเหตุผล แต่ไม่ควรตำหนิหรือลงโทษรุนแรง เพราะจะทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าเขาไม่ดี และไม่เป็นที่รักของพ่อแม่
  • สอนให้ลูกรู้จักยอมรับความผิดหวัง เมื่อไม่ได้อะไรดังใจ หรือทำอะไรไม่สำเร็จ เด็กที่เข้าใจตนเอง ควบคุมอารมณ์ยามผิดหวังได้ จะเป็นเด็กที่มี EQ ดี
  • เป็นที่ปรึกษาที่ดี เพื่อช่วยฝึกลูกให้แก้ปัญหาง่ายๆ ตามวัยได้ เมื่อลูกแก้ปัญหาสำเร็จก็ควรชื่นชม เด็กที่สามารถแก้ปัญหาและทำอะไรสำเร็จด้วยตนเองได้ จะเกิดความภูมิใจในตัวเอง

เด็กที่ได้รับความรัก ความอบอุ่น การอบรมที่เหมาะสม ถูกปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือและแก้ปัญหาเองได้ จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นโดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเป็นคนดีที่มีความสุขครับ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.rakluke.com/
บทความน่ารู้

เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF
EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล
วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น
ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน
เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก
วิธีทำให้ลูกอยากเรียนหนังสือ
ลูกผลการเรียนตก ทำยังไงดี
ฝึกเขียน...พัฒนาการสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เทคนิคการฝึกความจำให้ลูก
เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ
วัคซีน 2016 สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
สมุนไพรสำหรับเด็ก ยาจากธรรมชาติ
อาหารเรียกพลัง เมื่อลูกป่วย
การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมั่นใจ
สิ่งของที่เด็กมักชอบกลืนลงท้อง
เทคนิคเก่งเลขขั้นเทพ
ความคิดบวก ช่วยลูกปรับตัวง่าย
เสริมพลังสมองเด็ก
วิธีเลือกนม UHT ให้ลูกดื่มอย่างปลอดภัย
วิธีดูแลเมื่อลูกโตเป็นสาว
พฤติกรรมเด็กที่ควรแก้ไขก่อนจะติดเป็นนิสัย
เลี้ยงลูกยุค Ipad :อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อเด็ก
พ่อแม่ยุคใหม่สร้างลูก "ฉลาด" อย่างเดียวไม่พอ article
เด็กเรียนรู้อย่างไร ถึงยืนหยัดได้ในสังคมปัจจุบัน
เลี้ยงลูกฉลาดได้ แค่ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การสอนเด็กให้คิดเป็น
วิธีแก้ปัญหาเด็กโกหก ก่อนจะติดเป็นนิสัยCopyright © 2013 All Rights Reserved.