โรงเรียนศิริเพ็ญปรับปรุงห้องเรียนใหม่เพราะความปลอดภัยของเด็กต้องมาเป็นที่ 1

การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 คงไม่ใช่ทางออกสำหรับเด็กวัยอนุบาล และวัยประถม การวางแผนหาโรงเรียนให้ลูกภายหลังจากการประกาศเปิดเรียนอีกครั้ง นอกจากจะทำให้พ่อแม่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของลูกแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในยุคโควิดแบบนี้คงหนีไม่พ้นความสะอาด และความปลอดภัย โรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมจากพ่อแม่เพื่อให้ลูกน้อยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับปีการศึกษาใหม่อันใกล้นี้

นางสาววราภรณ์ โพธิ์วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับเด็กอนุบาลใหม่ทั้งหมด โดยแยกอาคารเรียนระหว่างเด็กอนุบาลกับเด็กประถม เพื่อลดการสัมผัส และดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และของเล่นเสริมพัฒนาการใหม่ พร้อมเตรียมมาตรการด้านความความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนอย่างเข้มงวด 

“โรงเรียนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรงเรียนเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ATK ของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกสัปดาห์ การติดเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน การเลือกใช้แอลกอฮอล์ล้างมือระดับ Food Grade ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ส่วนเรื่องการดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และสนามเด็กเล่น เราจะมีแม่บ้านคอยดูแลทั้งวัน พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน” ผู้อำนวยการกล่าว

ผู้อำนวยการ ยังกล่าวถึงการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ในช่วงแรกของการปรับตัวเพื่อเรียนออนไลน์กันก็มีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะเด็กระดับชั้นอนุบาลเขาจะมีสมาธิการเรียนได้เพียงประมาณ 10-15 นาที และสำหรับเด็กเล็กสิ่งแวดล้อมที่บ้านกับโรงเรียนไม่เหมือนกัน เมื่อมาโรงเรียนเด็กๆ จะได้วิ่งเล่น ปีนป่ายกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เมื่อต้องเรียนอยู่ที่บ้านคงไม่สามารถสร้างพัฒนาการให้ก้าวกระโดดเหมือนกับการมาเรียนที่โรงเรียนได้ สำหรับระดับชั้นประถมสังคมในโรงเรียนเป็นตัวจุดสถานการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยทางสังคม เด็กประถมกำลังอยู่ในวัยที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ แต่เมื่อต้องอยู่บ้านเวลานานอาจทำให้สิ่งเหล่านี้ขาดหาย และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากการเรียนออนไลน์

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนต้องมีการปรับแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด โดยเลือกใช้ระบบการเรียนออนไลน์ที่มีมาตรฐานอย่างระบบ Google for Education และจัดอบรมให้แก่ครูทุกระดับชั้น เพื่อให้เรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง และจุดเด่นของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้สามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่างใกล้ชิด