หลับยังไงให้มีคุณภาพ ฝึกลูกนอนเร็วดีต่อพัฒนาการอย่างไร

การนอนหลับคืออาหารสมองและหัวใจ การนอนช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อน สร้างภูมิ ให้ร่างกายได้ซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์ เด็กเล็กต้องได้รับการพักผ่อนด้วยการนอนให้ครบชั่วโมงตามพัฒนาการช่วงวัย การนอนหลับที่หลับสนิท หลับลึก ร่างกายจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) คือ ฮอร์โมนหลักที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) จะมีหน้าที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโต และการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ การทำงานเอนไซม์ และระบบสมอง หากคุณแม่อยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ดีสมวัย และมีพัฒนาการการเรียนรู้ดี อารมณ์ดี สดใสทุกวัน จะต้องไม่ให้ลูกมีพฤติกรรมการนอนดึก หรือนอนหลับๆ ตื่นๆ นะคะ โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาได้ดีระหว่างช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ถึงตี 3