น้องเต็ง ภัคพล ด่านตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่รั้วธรรมศาสตร์ ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้กับน้องเต็ง ภัคพล ด่านตระกูล ศิษย์เก่าโรงเรียนศิริเพ็ญ…เรื่องราวดีๆ และความประทับใจที่ได้จากคุณครูโรงเรียนศิริเพ็ญทุกคนจากวัยประถมสู่ความสำเร็จในวันนี้ “พื้นฐานการรู้เรียนที่ดี เริ่มต้นได้ที่วัยประถม” โรงเรียนศิริเพ็ญขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบการณ์สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้