ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้กับน้องไจ่ไจ๋

น้องไจ่ไจ๋...ด.ช.นัทธี ฤทธิ์เนติกุล ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้

ศิษย์เก่าโรงเรียนศิริเพ็ญ…เรื่องราวดีๆ จากวัยอนุบาลสู่ความสำเร็จในวันนี้ “
พื้นฐานการรู้เรียนที่ดี เริ่มต้นได้ที่วัยอนุบาล” โรงเรียนศิริเพ็ญขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้กับน้องไจ่ไจ๋