ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป6 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

การที่ได้ศิษย์อันเป็นที่รัก ได้ก้าวเดินไปข้างหน้า คือความสุขที่คุณครูได้รับ ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ