การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ดี คือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ลูกรักการเรียนในอนาคต

การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ดี นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรียน หลักสูตรการสอนแล้ว เราควรเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมในความเป็นตัวตนของลูกของคุณพ่อคุณแม่

เพราะวัยอนุบาล อะไรก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับลูก ความใส่ใจของคุณครูจึงจำเป็นต่อการปรับตัวของน้องๆ ในวัยนี้ รูปแบบการเรียนของน้องๆ อนุบาลโรงเรียนศิริเพ็ญ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้น้องๆ เรียนรู้ในรูปแบบ Learning with Inspiration คือการเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจ การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยเน้นที่ตัวของน้องเป็นหลัก น้องชอบอะไร มีความสนใจอะไร คุณครูของเราจะคอยแนะแนวตลอดระยะเวลาการเรียน  

เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Learning with Experience ซึ่งจะเป็นต้นทุนให้เขาในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยให้                                                       น้องๆ ได้เลือกศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการตั้งคำถาม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่                                                         แตกต่างโดยเฉพาะของน้องๆ แต่ละคน

                                                   Learning with Inspiration & Learning with Experience

                                                  1. สร้างประสบการณ์จากกิจกรรมที่ครูกำหนด
                                                  2. ลงมือกระทำจริง
                                                  3. เห็นความสำเร็จจริง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ

                                                  นอกจากนี้น้องๆ ยังได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Incentive English Program : IEP) โดยจะเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง
                                                  (5 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์)


                                                  คุณครูของเราพร้อมสร้างประสบการณ์จากรั้วโรงเรียนให้กับน้องๆ เพื่อเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ให้พร้อมก้าวสู่วัยที่โตขึ้นและการเข้าสู่
                                                  สังคมได้ดีในอนาคต